? ...
جمعه 18 فروردین‌ماه سال 1391 ساعت 08:46 ب.ظ

دستی گرم روی شانه های خسته ام نشست.

از جا پریدم.

نگاهم تو را دید.
هنوز هم وقتی گرمی دستانت را حس میکنم

از جا می پرم.

اما اینبار فقط .....


تو نیستی.